తెలుగు » అల్బేనియన్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [tetё]

Orёt

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [tetё]

Orёt

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుShqip
మన్నించండి! Mё f----!
సమయం ఎంత అయ్యింది? Sa ё---- o--- j- l----?
ధన్యవాదం Fa---------- s----.
   
ఒంటిగంట అయ్యింది Ёs--- o-- n--.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది Ёs--- o-- d-.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది Ёs--- o-- t--.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది Ёs--- o-- k----.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది Ёs--- o-- p---.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది Ёs--- o-- g------.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది Ёs--- o-- s-----.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది Ёs--- o-- t---.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది Ёs--- o-- n----.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది Ёs--- o-- d-----.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది Ёs--- o-- n-----------.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది Ёs--- o-- d----------.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి Nj- m----- k- g------------ s------.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి Nj- o-- k- g------------ m-----.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి Nj- d--- k- n----------- o--.