తెలుగు » అల్బేనియన్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [tetёdhjetёekatёr]

E shkuara 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [tetёdhjetёekatёr]

E shkuara 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుShqip
చడవడం le--j
నేను చదివాను Un- k-- l-----.
నేను నవల మొత్తం చదివాను E k-- l----- t- g----- r------.
   
అర్థం చేసుకొనుట ku---j
నేను అర్థం చేసుకున్నాను Un- e k-- k------.
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను E k-- k------ t- g----- t------.
   
సమాధానం చెప్పుట pё-------m
నేను చెప్పాను Un- j-- p---------.
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను U j-- p--------- t- g----- p-------.
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు E d- – e k-- d----.
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను Un- s------ k--- – e k-- s------ k---.
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను E d----- k--- – k--- e k-- d------.
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Un- m--- k--- – e k-- m---- k---.
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Un- s---- k--- – u-- e k-- s----- k---.
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను Un- b--- k--- – k--- e k-- b----.
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Un- e p--- k--- – e k-- p----- k---.
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను Un- s------- k--- – k--- e k-- s--------.
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Un- e n--- k--- – u-- k--- e k-- n-----.