తెలుగు » స్వీడిష్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trettiofyra]

På tåget

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trettiofyra]

På tåget

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుsvenska
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Är d-- d-- t---- t--- B-----?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Nä- a---- t----?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Nä- k----- t---- f--- t--- B-----?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Ur------ k--- j-- f- k---- f----?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Ja- t---- a-- d-- h-- ä- m-- p----.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Ja- t---- a-- n- s----- p- m-- p----.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Va- ä- s--------?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది So------- ä- i s----- a- t----.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర Oc- v-- ä- r---------------? – I b-----.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Ka- j-- f- s--- n------?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Ka- j-- f- s--- i m-----?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Ka- j-- f- s--- ö-----?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Nä- ä- v- v-- g------?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Hu- l--- t-- t-- r---- t--- B-----?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Är t---- f-------?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Ha- n- n---- a-- l---?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Ka- m-- f- n---- a-- ä-- o-- d----- h--?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Sk---- n- k---- v---- m-- k------ 7?