తెలుగు » స్వీడిష్   సముచ్చయం 3


96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

+ 96 [nittiosex]

+ Konjunktioner 3

96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

96 [nittiosex]

Konjunktioner 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుsvenska
అలారం మోగిన వెంటనే నేను లేస్తాను Ja- g-- u--- s- s---- v------------ r-----. +
నేను చదువుకోవాలని అనుకోగానే నేను అలిసిపోతాను Ja- b--- t----- s- f--- j-- s-- l--- m-- n----. +
నేను 60 కి రాగానే నేను పని చేయడం మానేస్తాను Ja- s----- a------ s- s---- j-- b----- 60. +
   
మీరు ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు? Nä- r----- n-? +
నాకు తీరిక దొరకంగానే Så s---- j-- h-- l---- t--. +
ఆయనకి కొంత సమయం దొరకంగానే ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు Ha- r------ s- s---- h-- h-- l--- t--. +
   
మీరు ఎంత సేపు పని చేస్తారు? Hu- l---- k----- n- a-- a-----? +
నేను పని చేయగలిగినంతవరకూ నేను పని చేస్తాను Ja- k----- a-- a------ s- l---- j-- k--. +
నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతవరకూ నేను పని చేస్తాను Ja- k----- a-- a------ s- l---- j-- ä- f----. +
   
ఆయన పనిచేయడానికి బదులు మంచంలో పడుకుంటారు Ha- l----- i s------ i------- f-- a-- a-----. +
ఆమె వంటచేయడానికి బదులు సమాచారపత్రం చదుతుంది Ho- l---- t--------- i------- f-- a-- l--- m--. +
ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి బదులు బార్ వద్ద ఉన్నారు Ha- s----- p- k------ i------- f-- a-- g- h--. +
   
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు Så---- j-- v--- b-- h-- h--. +
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన భార్య జబ్బుతో ఉన్నది. Så---- j-- v--- ä- h--- f-- s---. +
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన నిరుద్యోగి. Så---- j-- v--- ä- h-- a--------. +
   
నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని Ja- h--- f------- m--- a----- s----- j-- h- v---- p-------. +
నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని Ja- m------ b------ a----- s----- j-- h- v---- p-------. +
నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను; లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని Ja- h------ i--- v----- a----- s----- j-- h- v---- p-------. +