తెలుగు » తమిళ్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [ஆறு]
6 [Āṟu]

படிப்பதும் எழுதுவதும்
paṭippatum eḻutuvatum

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [ஆறு]
6 [Āṟu]

படிப்பதும் எழுதுவதும்
paṭippatum eḻutuvatum

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుதமிழ்
నేను చదువుతాను நா-- ப------------.
n-- p----------.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను நா-- ஓ-- எ------ ப------------.
N-- ō- e------ p----------.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను நா-- ஒ-- வ--------- ப------------ .
N-- o-- v--------- p----------.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను நா-- ஒ-- வ---------- ப------------.
N-- o-- v---------- p----------.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను நா-- ஒ-- க------- ப------------.
N-- o-- k--------- p----------.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను நா-- ஒ-- ப--------- ப------------.
N-- o-- p---------- p----------.
   
నేను చదువుతాను நா-- வ------------- ப------------.
N-- v---------- p----------.
నువ్వు చదువు நீ வ------------- ப------------.
N- v---------- p----------.
అతను చదువుతాడు அவ-- வ------------- ப------------.
A--- v---------- p----------.
   
నేను వ్రాస్తాను நா-- எ------------.
N-- e----------.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను நா-- ஓ-- எ------ எ------------.
N-- ō- e------ e----------.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను நா-- ஒ-- வ--------- எ------------.
N-- o-- v--------- e----------.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను நா-- ஒ-- வ-------- எ------------.
N-- o-- v------- e----------.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను நா-- ஒ-- க----- எ------------.
N-- o-- k------ e----------.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను நா-- ஒ-- ப------- எ------------.
N-- o-- p------- e----------.
   
నేను వ్రాస్తాను நா-- எ------------.
N-- e----------.
నువ్వు వ్రాయి நீ எ------------.
N- e----------.
అతను వ్రాస్తాడు அவ-- எ------------.
A--- e----------.