తెలుగు » థై   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [สิบสาม]
sìp′-sǎm

กิจกรรม
gìt′-jà′-gam′

13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [สิบสาม]
sìp′-sǎm

กิจกรรม
gìt′-jà′-gam′

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుภาษาไทย
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? มา-----------?
m------------------′
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది เธ----------------
t----------------------------------n
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది เธ---------------------
t-----------------------------------̶
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? มา---------------?
m------------------------′
సినిమా థియేటర్ వద్ద ที--------
t--------------′
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది เธ------------
t------------------------′
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? ปี-----------?
b----------------------′
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు เข-------------------------
k-------------------------------------------------′
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు เข---------------
k--------------------------̌
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? ปี------------?
b-----------------------′
కఫే లో ที---------
t-------------æ
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు เข--------------
k--------------------------æ
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? พว------------?
p----------------------------′
గాన కచేరీలో ไป-----------
b-------------------t
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం พว---------------
p---------------------------------e
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? พว---------------?
p----------------------------------′
డిస్కో కి ไป------
b--------------h
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు พว----------------
p----------------------------------′