తెలుగు » థై   ప్రకృతి లో


26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [ยี่สิบหก]
yêe-sìp′-hòk′

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [ยี่สิบหก]
yêe-sìp′-hòk′

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుภาษาไทย
మీరు అక్కడ ఆ బురుజు ని చూస్తున్నారా? คุ-------------------- ค--- / ค-?
k---------------------------------------------------′
మీరు అక్కడ ఆ పర్వతాన్ని చూస్తున్నారా? คุ-------------------- ค--- / ค-?
k---------------------------------------------------′
మీరు అక్కడ ఆ గ్రామ్మాన్ని చూస్తున్నారా? คุ----------------------- ค--- / ค-?
k---------------------------------------------------′
   
మీరు అక్కడ ఆ నది చూస్తున్నారా? คุ--------------------- ค--- / ค-?
k--------------------------------------------------′
మీరు అక్కడ ఆ వంతెనని చూస్తున్నారా? คุ-------------------- ค--- / ค-?
k--------------------------------------------------′
మీరు అక్కడ ఆ సరస్సుని చూస్తున్నారా? คุ---------------------- ค--- / ค-?
k-------------------------------------------------------′
   
నాకు ఆ పక్షి అంటే ఇష్టం ผม / ด---- ช-----------
p---------------------------------------′
నాకు ఆ చెట్టు అంటే ఇష్టం ผม / ด---- ช---------------
p------------------------------------------------′
నాకు ఆ రాయి అంటే ఇష్టం ผม / ด---- ช----------------
p---------------------------------------------e
   
నాకు ఆ ఉద్యానవనం అంటే ఇష్టం ผม / ด---- ช--------------------
p------------------------------------------------------′
నాకు ఆ తోట అంటే ఇష్టం ผม / ด---- ช---------
p----------------------------------′
నాకు ఈ పువ్వు అంటే ఇష్టం ผม / ด---- ช-----------
p---------------------------------------e
   
నాకు అది సొంపుగా అనిపిస్తోంది ผม / ด---- ว------------
p-------------------------------------′
నాకు అది ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తోంది ผม / ด---- ว----------------
p---------------------------------------------′
నాకు అది దివ్యంగా అనిపిస్తోంది ผม / ด---- ว--------------
p------------------------------------------m
   
నాకు అది కురూపంగా అనిపిస్తోంది ผม / ด---- ว------------------
p-----------------------------------------t
నాకు అది విసుగ్గా అనిపిస్తోంది ผม / ด---- ว-----------------
p----------------------------------------a
నాకు అది భయంకరంగా అనిపిస్తోంది ผม / ด---- ว------------
p----------------------------------̂