తెలుగు » థై   ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద


33 [ముప్పై మూడు]

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

-

33 [สามสิบสาม]
sǎm-sìp′-sǎm

ที่สถานีรถไฟ
têet-tǎ-nee-rót′-fai′

33 [ముప్పై మూడు]

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

-

33 [สามสิบสาม]
sǎm-sìp′-sǎm

ที่สถานีรถไฟ
têet-tǎ-nee-rót′-fai′

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుภาษาไทย
బర్లీన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? รถ----------------------------------- ค--- / ค-?
r-----------------------------------------------------------------------′
ప్యారిస్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? รถ-------------------------------- ค--- / ค-?
r-----------------------------------------------------------------------′
లండన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? รถ--------------------------------- ค--- / ค-?
r-----------------------------------------------------------------------′
   
వార్సా కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? รถ------------------- ค--- / ค-?
r--------------------------------------------------′
స్టాక్ హామ్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? รถ----------------------- ค--- / ค-?
r----------------------------------------------------------′
బుడాపెస్ట్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? รถ---------------------- ค--- / ค-?
r-------------------------------------------------------′
   
మాడ్రిడ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి ผม / ด---- ต-------------------------- ค--- / ค-
p---------------------------------------------------------------------------′
ప్రేగ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి ผม / ด---- ต------------------------ ค--- / ค-
p-----------------------------------------------------------------------′
బెర్న్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి ผม / ด---- ต-------------------------- ค--- / ค-
p----------------------------------------------------------------------′
   
ట్రైన్ విఎన్నా కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? รถ------------------- ค--- / ค- ?
r-----------------------------------------------′
ట్రైన్ మాస్కో కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? รถ----------------- ค--- / ค-?
r-------------------------------------------------′
ట్రైన్ యాంస్టర్ డామ్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? รถ------------------------ ค--- / ค-?
r-----------------------------------------------------------′
   
నేను ట్రైన్లు మారాలా? ผม / ด---- ต----------------- ค--- / ค-?
p------------------------------------------------------------′
ఏ ప్లాట్ ఫార్మ్ నండి ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది? รถ----------------- ค--- / ค-?
r-------------------------------------------------′
ట్రైన్ లో స్లీపర్లు ఉన్నాయా? รถ-------------------- ค--- / ค-?
r---------------------------------------------------------′
   
నాకు బ్రస్సెల్స్ కి వన్-వే టికెట్ కావాలి ผม / ด---- ต------------------- ห---------- ค--- / ค-
p----------------------------------------------------------------------------------′
నాకు కోపెన్ హాగెన్ కి రిటర్న్ టికెట్ కావాలి ผม / ด---- ต------------------------- ค--- / ค-
p-----------------------------------------------------------------------′
స్లీపర్ లో బెర్త్ ధర ఎంత? ที----------------------- ค--- / ค-?
t------------------------------------------------------′