తెలుగు » థై   పౌర రవాణా


36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

+ 36 [สามสิบหก]sǎm-sìp-hòk

+ การขนส่งมวลชนgan-kǒn-sòng-muan-chon

36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [สามสิบหก]
sǎm-sìp-hòk

การขนส่งมวลชน
gan-kǒn-sòng-muan-chon

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుภาษาไทย
బస్ స్టాప్ ఎక్కడ? ป้-------------------- ค--- / ค-?
b---------------------------------------------́
+
సిటీ సెంటర్ కి ఏ బస్ వెళ్తుంది? รถ--------------------- ค--- / ค-?
r-------------------------------------------́
+
నేను ఏ బస్ ఎక్కాలి? ผม / ด---- ต----------- ค--- / ค-?
p---------------------------------------------́
+
   
నేను మారాలా? ผม / ด---- ต----------- ค--- / ค-?
p----------------------------------------------́
+
నేను ఎక్కడ మారాలి? ผม / ด---- ต-------------- ค--- / ค-?
p---------------------------------------------------́
+
టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టవచ్చు? ตั-------------- ค--- / ค-?
d---------------------------------́
+
   
డౌన్ టౌన్ / సిటీ సెంటర్ కంటే ముందు ఎన్ని స్టాప్ లు ఉన్నాయి? กี----------------------- ค--- / ค-?
g------------------------------------------------́
+
మీరు ఇక్కడ దిగాలి คุ--------------- ค--- / ค--
k----------------------------------------̂
+
మీరు వెనక వైపునుండి దిగాలి คุ--------------- ค--- / ค--
k-------------------------------------̂
+
   
నెక్స్ట్ ట్రైన్ 5 నిమిషాల్లో ఉంది อี------------------------- ค--- / ค-
e-----------------------------------------------------------́
+
నెక్స్ట్ ట్రాం 10 నిమిషాల్లో ఉంది อี-------------------------- ค--- / ค-
e-------------------------------------------------------------́
+
నెక్స్ట్ బస్ 15 నిమిషాల్లో ఉంది อี----------------------------- ค--- / ค-
e-----------------------------------------------------------́
+
   
ఆఖరి ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? รถ---------------------------- ค--- / ค-?
r-----------------------------------------------------́
+
ఆఖరి ట్రాం ఎప్పుడు ఉంది? รถ----------------------- ค--- / ค-?
r--------------------------------------------́
+
ఆఖరి బస్ ఎప్పుడు ఉంది? รถ------------------------ ค--- / ค-?
r-------------------------------------------́
+
   
మీ వద్ద టికెట్ ఉందా? คุ------------ ค--- / ค-?
k--------------------------------́
+
టికెట్టా? - లేదు, నా వద్ద లేదు ตั--------? ไ---- ผ- / ด--------------- ค--- / ค-
d-------------------------------------------------------------------́
+
ఐతే మీరు జరిమానా కట్టాలి งั-------------------- ค--- / ค-
n-----------------------------------------́
+