తెలుగు » థై   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [หกสิบเอ็ด]
hòk′-sìp′-èt′

ลำดับเลข
lam′-dàp′-lâyk

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [หกสิบเอ็ด]
hòk′-sìp′-èt′

ลำดับเลข
lam′-dàp′-lâyk

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుภาษาไทย
జనవరీ మొదటి నెల เด--------------------
d--------------------------------′
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల เด---------------------------
d---------------------------------------′
మార్చి మూడవ నెల เด-----------------------
d-----------------------------------′
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల เด-----------------------
d------------------------------------′
మే ఐదవ నెల เด------------------------
d-------------------------------------′
జూన్ ఆరవ నెల เด------------------------
d-------------------------------------------′
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది หก---------------
h---------------------------e
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, มก---- ก--------- ม-----
m-------------------------------------′
ఏప్రిల్, మే, జూన్ เม---- พ-----------------
m-------------------------------------------------′
   
జూలై ఏడవ నెల เด-------------------------
d---------------------------------------′
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల เด------------------------
d----------------------------------------′
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల เด-------------------------
d-------------------------------------′
   
అక్టోబర్ పదవ నెల เด-----------------------
d---------------------------------------′
నవంబర్ పదకొండో నెల เด------------------------------
d-------------------------------------------------′
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల เด---------------------------
d--------------------------------------------′
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది สิ-------------------
s---------------------------------e
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, กร----- ส------ ก------
g-----------------------------------------′
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ ตุ---- พ------------------
d--------------------------------------------------′