తెలుగు » థై   అనుమతించుట


73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

73 [เจ็ดสิบสาม]
jèt′-sìp′-sǎm

(ได้รับ)อนุญาต / ...ได้
dâi′-ráp′-à′-nóo′-yât-dâi′

73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

73 [เจ็ดสิบสาม]
jèt′-sìp′-sǎm

(ได้รับ)อนุญาต / ...ได้
dâi′-ráp′-à′-nóo′-yât-dâi′

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుภาษาไทย
మీరు బండీ నడపడానికి అనుమతించబడిందా? คุ---------------------------------?
k--------------------------------------------------------------------u
మీరు మధ్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? คุ-----------------------------------------?
k-------------------------------------------------------------------------u
మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? คุ-----------------------------------------------?
k--------------------------------------------------------------------------------------------u
   
చేయవచ్చు อน---- / ...ไ--
a------------------′
మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? เร---------------------- ค--- / ค-?
r-----------------------------------------------------′
ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? ตร------------------- ค--- / ค-?
d---------------------------------------------------′
   
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? จ่---------------------- ค--- / ค-?
j--------------------------------------------------′
చెక్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? จ่------------ ค--- / ค-?
j---------------------------------′
క్యాష్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? จ่-------------------- ค--- / ค-?
j--------------------------------------------′
   
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? ขอ-------------------------- ค--- / ค-?
k---------------------------------------------------------′
నేను ఒకటి అడగవచ్చా? ขอ---------------------- ค--- / ค-?
k------------------------------------------------------′
నేను ఒకటి చెప్పవచ్చా? ขอ---------------------- ค--- / ค-?
k-------------------------------------------------------′
   
అతనికి పార్క్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు เข----------------------
k--------------------------------------------′
అతనికి కార్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు เข--------------
k-------------------------------′
అతనికి ట్రేన్ స్టేషన్లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు เข----------------------
k---------------------------------------------′
   
మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? เร------------- ค--- / ค-?
r--------------------------------------′
మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? เร-------------------- ค--- / ค-?
r----------------------------------------------′
మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా? เร---------------- ค--- / ค-?
r-----------------------------------------′