తెలుగు » థై   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [เจ็ดสิบแปด]
jèt′-sìp′-bhæ̀t

คำคุณศัพท์ 1
kam′-koon′-ná′-sàp′

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [เจ็ดสิบแปด]
jèt′-sìp′-bhæ̀t

คำคุณศัพท์ 1
kam′-koon′-ná′-sàp′

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుภาษาไทย
ఒక ముసలి ఆవిడ (ผ--)ห-------------
p------------------------------′
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ (ผ--)ห--------------
p---------------------------′
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ (ผ--)ห-------------------------
p---------------------------------------------------′
   
ఒక కొత్త కారు รถ------------
r----------------------′
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు รถ-------------------
r------------------------------------′
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు รถ----------------
r--------------------------------′
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు ชุ------------------
c-----------------------------------------′
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు ชุ------------------
c------------------------------------------′
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు ชุ--------------------
c-------------------------------------------′
   
ఒక నల్ల సంచి กร-------------------
g--------------------------------------′
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి กร-----------------------
g-------------------------------------------′
ఒక తెల్ల సంచి กร--------------------
g--------------------------------------′
   
మంచి మనుషులు คน---- (ห-----)
k---------------------′
వినయంగల మనుషులు คน----- (ห-----)
k-----------------------′
మనోహరమైన మనుషులు คน------- (ห-----)
k---------------------------′
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు เด--------
d-------------′
చిలిపికొయ్య పిల్లలు เด------
d--------u
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు เด----
d-------e