తెలుగు » టుర్కిష్   కొనుగోలు చేయడం


51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

51 [elli bir]

Alışveriş yapmak

51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

51 [elli bir]

Alışveriş yapmak

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
నాకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది Kü--------- g----- i--------.
నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ki------- g----- i--------.
నాకు సమాచారపత్రాలు అమ్మే దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ga---- s--------- g----- i--------.
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకోవాలని ఉంది Bi- k---- k-------- i--------.
నాకు ఒక పుస్తకం కొనాలని ఉంది Bi- k---- s---- a---- i--------.
నాకు ఒక సమాచారపత్రం కొనాలని ఉంది Bi- g----- s---- a---- i--------.
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకొనుటకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది Bi- k---- k-------- i--- k---------- g----- i--------.
ఒక పుస్తం కొనేందుకు నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Bi- k---- s---- a---- i--- k-------- g----- i--------.
ఒక దినపత్రిక కొనుటకు నాకు దినపత్రికల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Bi- g----- s---- a---- i--- g--------- g----- i--------.
   
నాకు కళ్ళద్దాలు తయారుచేసే వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళాలని ఉంది Gö-------- g----- i--------.
నాకు సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలని ఉంది Ma----- g----- i--------.
నాకు బేకరీకి వెళ్ళాలని ఉంది Fı---- g----- i--------.
   
నాకు ఒక కళ్ళజోడు కొనాలని ఉంది Bi- g----- s---- a---- i--------.
నాకు పళ్ళు, కూరగాయలు కొనాలని ఉంది Me--- v- s---- s---- a---- i--------.
నాకు రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనాలని ఉంది Sa----- e----- v- e---- s---- a---- i--------.
   
కళ్ళజోడ్లు కొనుటకు నాకు కళ్ళద్దాల దుకాణానికి నానికి వెళ్ళాలని ఉంది Gö---- a---- i--- g--------- g----- i--------.
పళ్ళు, కూరగాయలు కొనడానికి నేనొక సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి Me--- v- s---- s---- a---- i--- m------ g----- i--------.
రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనడానికి నేనొక బేకరీకి వెళ్ళాలి Sa----- e----- v- e---- s---- a---- i--- f----- g----- i--------.