తెలుగు » టుర్కిష్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

+ 53 [elli üç]

+ Mağazalar

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [elli üç]

Mağazalar

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Bi- s--- m------- a-------. +
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Bi- k---- a-------. +
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Bi- e----- a-------. +
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Zi-- b-- f----- t--- s---- a---- i--------. +
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Zi-- s---- s---- a---- i--------. +
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Zi-- i--- s---- a---- i--------. +
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Fu---- t--- s---- a---- i--- s--- m------- a-------. +
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Sa--- s---- a---- i--- k---- a-------. +
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము İl-- s---- a---- i--- e----- a-------. +
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Bi- k------ a-------. +
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Bi- f--------- a-------. +
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Bi- p------ a-------. +
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Çü--- b-- y---- s---- a----- d----------. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Çü--- b-- f--- s---- a----- d----------. +
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Çü--- b-- p---- a----- d----------. +
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Bi- y---- s---- a---- i--- k------ a-------. +
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Bi- f--- s---- a---- i--- f--------- a-------. +
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Bi- p---- s---- a---- i--- p------ a-------. +