తెలుగు » టుర్కిష్   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [altmış bir]

Sıralama sayıları

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
జనవరీ మొదటి నెల Il- a- O------.
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల Ik---- a- Ş-------.
మార్చి మూడవ నెల Üç---- a- M------.
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల Dö------ a- N-------.
మే ఐదవ నెల Be----- a- M-------.
జూన్ ఆరవ నెల Al----- a- H---------.
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది Al-- a- y---- y-----.
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, Oc--- Ş----- M---,
ఏప్రిల్, మే, జూన్ Ni---- M---- v- H------.
   
జూలై ఏడవ నెల Ye----- a- T--------.
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల Se------- a- A---------.
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల Do------- a- E-------.
   
అక్టోబర్ పదవ నెల On---- a- E------.
నవంబర్ పదకొండో నెల On------- a- K-------.
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల On------ a- A--------.
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది On--- a- b-- y-----.
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, Te----- A------- E----,
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ Ek--- K---- v- A-----.