తెలుగు » టుర్కిష్   ఇష్టపడటం


70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [yetmiş]

bir şey arzu etmek

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [yetmiş]

bir şey arzu etmek

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? Si---- i---- i------ m------?
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? Da-- e---- i------ m------?
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Ge----- g----- i------ m------?
   
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే Si---- i---- i--------.
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? Bi- s----- i---- m----?
ఆయనకి బత్తీ కావాలి O (e----) a--- i------.
   
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది Bi- ş-- i---- i--------.
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది Bi---- y---- i--------.
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది Bi--- d-------- i--------.
   
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది Si-- b-- ş-- s----- i--------.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది Si---- b-- ş-- r--- e---- i--------.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది Si-- b-- ş--- d---- e---- i--------.
   
మీకు ఏమి కావాలి? Ne i----------- l-----?
మీకు కాఫీ కావాలా? Bi- k---- i---- m------?
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? Yo--- ç--- m- t----- e--------?
   
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము Ev- g----- i--------.
మీకు టాక్సీ కావాలా? Ta--- i---- m------?
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు Te----- e---- i---------.