తెలుగు » టుర్కిష్   చెయ్యాలి / తప్పకుండా


72 [డెబ్బై రెండు]

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

-

72 [yetmiş iki]

bir şeyler yapmak zorunda olmak

72 [డెబ్బై రెండు]

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

-

72 [yetmiş iki]

bir şeyler yapmak zorunda olmak

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
తప్పకుండా zo----- o---k
నేను తప్పనిసరిగా ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ చేయాలి Me----- g-------- z---------.
నేను తప్పనిసరిగా హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించాలి Ot-- ü------- ö----- z---------.
   
మీరు తప్పనిసరిగా తెల్లవారినే లేవాలి Er--- k------ z---------.
మీరు తప్పనిసరిగా ఎక్కువ పని చేయ్యాలి Ço- ç------- z---------.
మీరు తప్పనిసరిగా సమయాన్ని పాటించాలి Da--- o---- z---------.
   
ఆయన పెట్రోల్ తీసుకోవాలి O (e----) b----- a---- z------.
ఆయన కారుని బాగుచేయాలి O (e----) a------ t---- e---- z------.
ఆయన కారుని శుభ్రం చేయాలి O a------ y------ z------.
   
ఆమె తప్పనిసరిగా కొనాలి O (k----) a-------- y----- z------.
ఆమె తప్పనిసరిగా అపార్ట్మెంట్ ని శుభ్రం చేయాలి O (k----) e-- t--------- z------.
ఆమె తప్పనిసరిగా బట్టలని ఉతకాలి O (k----) ç------ y------ z------.
   
మనం వెంటనే బడికి వెళ్ళాలి He--- o---- g------- l----.
మనం వెంటనే పనికి వెళ్ళాలి He--- i-- g------- l----.
మనం వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళాలి He--- d------ g------- l----.
   
మనం బస్ కోసం వేచి ఉండాలి Ot----- b--------- l----.
మనం ట్రేన్ కోసం వేచి ఉండాలి Tr--- b--------- l----.
మనం టాక్సీ కోసం వేచి ఉండాలి Ta----- b--------- l----.