తెలుగు » టుర్కిష్   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [yetmiş sekiz]

Sıfatlar 1

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [yetmiş sekiz]

Sıfatlar 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
ఒక ముసలి ఆవిడ ya--- b-- k---n
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ şi---- b-- k---n
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ me----- b-- k---n
   
ఒక కొత్త కారు ye-- b-- a---a
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు hı--- b-- a---a
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు ra--- b-- a---a
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు ma-- b-- e----e
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు kı----- b-- e----e
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు ye--- b-- e----e
   
ఒక నల్ల సంచి si--- b-- ç---a
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి ka-------- b-- ç---a
ఒక తెల్ల సంచి be--- b-- ç---a
   
మంచి మనుషులు ca-- y---- i------r
వినయంగల మనుషులు ki--- i------r
మనోహరమైన మనుషులు il---- i------r
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు se----- ç------r
చిలిపికొయ్య పిల్లలు kü---- ç------r
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు us-- ç------r