తెలుగు » టుర్కిష్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [seksen dört]

Geçmiş zaman 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [seksen dört]

Geçmiş zaman 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
చడవడం ok---k
నేను చదివాను Ok----.
నేను నవల మొత్తం చదివాను Ro----- h------ o-----.
   
అర్థం చేసుకొనుట an----k
నేను అర్థం చేసుకున్నాను An-----.
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను Me---- h------ a------.
   
సమాధానం చెప్పుట ce--- v----k
నేను చెప్పాను Ce--- v-----.
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను Bü--- s------- c---- v-----.
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Bu-- b-------- – b--- b---------.
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను Bu-- y-------- – b--- y-----.
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను Bu-- d-------- – b--- d-----.
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Bu-- a------- – b--- a----.
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Bu-- g---------- – b--- g-------.
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను Bu-- s---- a------- – b--- s---- a----.
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Bu-- b--------- – b--- b----------.
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను Bu-- a---------- – b--- a--------.
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Bu-- t-------- – b--- t------.