తెలుగు » టుర్కిష్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [doksan]

Emir kipi 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [doksan]

Emir kipi 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
గడ్డం గీసుకోండి! Tr-- o-!
స్నానం చేయండి! Yı---!
జుట్టు దువ్వుకోండి! Ta---!
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! Te----- e-- t------ e---!
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! Ba---- b-------!
ఆగండి! Bı---- B------!
   
వదిలేయండి! Ya---- Y-------!
చెప్పండి! Sö---- S-------!
కొనండి! Bu-- s---- a-- B--- s---- a---!
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! As-- e--- o---!
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! As-- k----- o---!
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! As-- s------- o---!
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! Da--- d----- o-!
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! Da--- c--- y---- o-!
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! He- k---- o-!
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! Sa- s---- e-- v----!
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! Ke------- d----- e---!
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! Ya----- b--- y--- z------ e---!