తెలుగు » టుర్కిష్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

+ 90 [doksan]

+ Emir kipi 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [doksan]

Emir kipi 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
గడ్డం గీసుకోండి! Tr-- o-! +
స్నానం చేయండి! Yı---! +
జుట్టు దువ్వుకోండి! Ta---! +
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! Te----- e-- t------ e---! +
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! Ba---- b-------! +
ఆగండి! Bı---- B------! +
   
వదిలేయండి! Ya---- Y-------! +
చెప్పండి! Sö---- S-------! +
కొనండి! Bu-- s---- a-- B--- s---- a---! +
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! As-- e--- o---! +
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! As-- k----- o---! +
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! As-- s------- o---! +
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! Da--- d----- o-! +
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! Da--- c--- y---- o-! +
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! He- k---- o-! +
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! Sa- s---- e-- v----! +
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! Ke------- d----- e---! +
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! Ya----- b--- y--- z------ e---! +