తెలుగు » టుర్కిష్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [doksan iki]

(ki) li yan cümleler

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [doksan iki]

(ki) li yan cümleler

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది Ho------ b--- k---------.
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది Bu k---- ç-- b--- i---- b--- k---------.
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది Bu k---- g-- g----- b--- k---------.
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది On-- b-- d------ i------- o------- z-----------.
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది On-- h---- o------- z-----------.
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది On-- ş---- u-------- z-----------.
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను On-- k-------- e----------- ü--- e-------.
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను On-- ç-- p----- o------- ü--- e-------.
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను On-- m------- o------- ü--- e-------.
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను Ha------- b-- k--- g---------- d-----.
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను On-- h---------- y-------- d-----.
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను Ar------ t------ h---- o------- d-----.
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Ge--------- s-------.
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Il----- d---------- s-------.
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Ev- a---- i--------- s-------.
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను So- o------- k------ o--------- k---------.
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Bi- t---- t------- g------------ k---------.
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Ko------- y------ p--- y--.