తెలుగు » టుర్కిష్   సముచ్చయం 3


96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

96 [doksan altı]

Bağlaçlar 3

96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

96 [doksan altı]

Bağlaçlar 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
అలారం మోగిన వెంటనే నేను లేస్తాను Sa-- ç---- ç----- k-------.
నేను చదువుకోవాలని అనుకోగానే నేను అలిసిపోతాను De-- ç------- g------ g------- y----------.
నేను 60 కి రాగానే నేను పని చేయడం మానేస్తాను 60 o--- o---- ç-------- s-- v--------.
   
మీరు ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు? Ne z---- a------------?
నాకు తీరిక దొరకంగానే Bi--- b-- v----- o--- o----.
ఆయనకి కొంత సమయం దొరకంగానే ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు Bi--- v---- o--- o---- a------- (e----).
   
మీరు ఎంత సేపు పని చేస్తారు? Ne k---- ç-------------?
నేను పని చేయగలిగినంతవరకూ నేను పని చేస్తాను Ça------------ k---- ç----------.
నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతవరకూ నేను పని చేస్తాను Sa------ y------ o----- m------- ç----------.
   
ఆయన పనిచేయడానికి బదులు మంచంలో పడుకుంటారు Ça-------- y----- y------ y------.
ఆమె వంటచేయడానికి బదులు సమాచారపత్రం చదుతుంది Ye--- p--------- y----- g----- o-----.
ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి బదులు బార్ వద్ద ఉన్నారు Ev- g------- y---- m-------- o-------.
   
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు Bi------ k--------- o (e----) b----- o-------.
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన భార్య జబ్బుతో ఉన్నది. Bi------ k-------- h----- h----.
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన నిరుద్యోగి. Bi------ k--------- o i----.
   
నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని Uy--- k-------- y---- d---- o------.
నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని Ot----- k----------- y---- d---- o------.
నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను; లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని Yo-- b--------- y---- d---- o------.