తెలుగు » టుర్కిష్   సముచ్చయం 4


97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

97 [doksan yedi]

Bağlaçlar 4

97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

97 [doksan yedi]

Bağlaçlar 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు Te-------- a--- o----- h----- o (e----) u----.
ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Ge- o----- h----- o (e----) d--- o-----.
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు Ka---------------- h----- o (e----) g------.
   
టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు Te-------- a-----. O b--- r----- u----.
ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Ge- o------. O b--- r----- d--- o-----.
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు Ka---------------. O b--- r----- g------.
   
ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. O, s----- b------ o------- h---- a---- k---------.
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. O, y-- ı---- o----- h---- h---- g------.
ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. O, s----- o----- h---- b------- i-- g------.
   
ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు On-- s----- b------ y--. B--- r----- a---- k---------.
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు Yo- ı----. B--- r----- ç-- h---- g------.
ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు O, s-----. B--- r----- b------- i-- g------.
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు O, ü--------- b-------- h---- i- b--------.
ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు O, a------- o----- h---- d------ g-------.
ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది O, p----- o------- h---- a---- a-----.
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు O, ü--------- b------. B--- r----- i- b--------.
ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు On-- a------- v--. B--- r----- d------ g-------.
ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది On-- p----- y--. B--- r----- b-- a---- s---- a-----.