తెలుగు » వియత్నమీస్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [Ba mươi tư]

Ở trong tàu hỏa / xe lửa

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [Ba mươi tư]

Ở trong tàu hỏa / xe lửa

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTiếng Việt
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Đâ- l- t-- h-- đ-- B----- p--- k----?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Ba- g-- t-- c---?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Ba- g-- t-- đ-- B-----?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Xi- l--- c-- t-- đ- q-- đ--- k----?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Tô- n--- r--- đ-- l- c-- c-- t--.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Tô- n--- r--- b-- n--- n--- c-- c-- t--.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? To- n-- ở đ--?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది To- n-- ở c--- t--.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర To- ă- ở đ--? – Ở đ-- t--.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Tô- n-- ở t--- d--- đ--- k----?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Tô- n-- ở t--- g--- đ--- k----?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Tô- n-- ở t--- t--- đ--- k----?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Ba- g-- c---- t- đ-- b--- g---?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Ch---- đ- đ-- B----- m-- b-- l--?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Tà- h-- b- m--- / t-- p--- k----?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Bạ- c- g- đ- đ-- k----?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Ở đ-- c- g- đ- ă- v- u--- đ--- k----?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Bạ- s- đ--- t--- t-- v-- l-- 7.00 g-- đ--- k----?