తెలుగు » వియత్నమీస్   ప్రశ్నలు అడగటం 1


62 [అరవై రెండు]

ప్రశ్నలు అడగటం 1

-

+ 62 [Sáu mươi hai]

+ Đặt câu hỏi 1

62 [అరవై రెండు]

ప్రశ్నలు అడగటం 1

-

62 [Sáu mươi hai]

Đặt câu hỏi 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTiếng Việt
నేర్చుకోవడం Họ- t-p +
విధ్యార్థులు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారా? Họ- s--- h-- n---- k----? +
లేదు, వాళ్ళు కొద్దిగానే నేర్చుకుంటారు Kh---- h- h-- í-. +
   
అడగటం Hỏi +
మీరు తరచూ మీ అధ్యాపకుడిని / అధ్యాపకురాలిని ప్రశ్నలు అడగుతుంటారా? Bạ- h-- t--- g--- n---- k----? +
లేదు, తరచు నేను ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడగను Kh---- t-- k---- h-- t--- ấ- n----. +
   
సమాధానం ఇవ్వడం Tr- l-i +
దయచేసి సమాధానం ఇవ్వండి Xi- b-- h-- t-- l--. +
నేను సమాధానం ఇస్తాను Tô- t-- l--. +
   
పని చేయడం Là- v--c +
ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారా? An- ấ- c- đ--- l-- v--- k----? +
అవును ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారు Vâ--- a-- ấ- đ--- l-- v---. +
   
రావడం Đến +
మీరు వస్తున్నారా? Bạ- đ-- k----? +
అవును మేము తొందర్లోనే వస్తున్నాము Vâ--- c---- t-- đ-- n---. +
   
ఉండటం Số-g +
మీరు బర్లీన్ లో ఉంటారా? Bạ- s--- ở B----- à? +
అవును, నేను బర్లీన్ లో ఉంటాను Vâ--- t-- s--- ở B-----. +