తెలుగు » వియత్నమీస్   నిరాకరణ 1


64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

-

64 [Sáu mươi bốn]

Phủ định 1

64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

-

64 [Sáu mươi bốn]

Phủ định 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTiếng Việt
నాకు ఆ పదం అర్థంకావడం లేదు Tô- k---- h--- t- n--.
నాకు ఆ వాక్యం అర్థంకావడం లేదు Tô- k---- h--- c-- n--.
నాకు దాని అర్థం అర్థంకావడం లేదు Tô- k---- h--- ý n---- n--.
   
అధ్యాపకుడు Th-- g--o
అధ్యాపకుడు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? Bạ- h--- t--- g--- k----?
అవును, నాకు ఆయన చెప్పినది అర్థం అవుతోంది Vâ--- t-- h--- t--- ấ- t--.
   
అధ్యాపకురాలు Cô g--o
అధ్యాపకురాలు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? Bạ- h--- c- g--- k----?
అవును, నాకు ఆవిడ చెప్పినది అర్థం అవుతోంది Vâ--- t-- h--- c- ấ- t--.
   
మనుషులు Mọ- n---i
మీకు మనుషులు అర్థం అవుతారా? Bạ- h--- m-- n---- k----?
లేదు, నాకు వాళ్ళు అంతగా అర్థం కారు Kh---- t-- k---- h--- m-- n---- m--.
   
స్నేహితురాలు Bạ- g-i
మీకు స్నేహితురాలు ఉన్నదా? Bạ- c- b-- g-- k----?
అవును, నాకు ఒక స్నేహితురాలు ఉన్నది Vâ--- t-- c-.
   
కూతురు Co- g-i
మీకు కూతురు ఉన్నదా? Bạ- c- c-- g-- k----?
లేదు, నాకు కూతురు లేదు Kh---- t-- k---- c-.