తెలుగు » వియత్నమీస్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [Bảy]

Số

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [Bảy]

Số

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTiếng Việt
నేను లెక్కపెడతాను Tô- đ--:
ఒకటి, రెండు, మూడు mộ-- h--- ba
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను Tô- đ-- đ-- b-.
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: Tô- đ-- t---:
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, bố-- n--- s--,
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది bả-- t--- c--n
   
నేను లెక్కపెడతాను Tô- đ--.
నువ్వు లెక్కపెట్టు Bạ- đ--.
అతను లెక్కపెడతాడు An- ấ- đ--.
   
ఒకటి. మొదటిది Mộ-. N---- t-- n---.
రెండు. రెండవది Ha-. N---- t-- h-- / n--.
మూడు. మూడవది Ba. N---- t-- b-.
   
నాలుగు. నాల్గవది Bố-. N---- t-- t-.
ఐదు. ఐదవది Nă-. N---- t-- n--.
ఆరు. ఆరవది Sá-. N---- t-- s--.
   
ఏడు. ఏడవది Bả-. N---- t-- b--.
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది Tá-. N---- t-- t--.
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది Ch--. N---- t-- c---.