తెలుగు » వియత్నమీస్   కారణాలు చెప్పడం 3


77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [Bảy mươi bảy ]

Biện hộ cái gì 3

77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [Bảy mươi bảy ]

Biện hộ cái gì 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTiếng Việt
మీరు కేక్ ఎందుకు తినడంలేదు? Tạ- s-- b-- k---- ă- b--- n---?
నేను బరువు తగ్గాలి Tô- p--- g--- c--.
నేను బరువు తగ్గాలి అందుకే నేను కేక్ తినడంలేదు Tô- k---- ă-- b-- v- t-- p--- g--- c--.
   
మీరు బీర్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Tạ- s-- b-- k---- u--- b--?
నేను బండి ని నడపాలి Tô- c-- p--- đ- n--.
నేను బండి ని నడపాలి అందుకే నేను బీర్ తాగడంలేదు Tô- k---- u---- b-- v- t-- c-- p--- đ- n--.
   
మీరు కాఫీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Tạ- s-- b-- k---- u--- c- p--?
అది చల్లగా ఉంది Nó l---.
అది చల్లగా ఉంది అందుకే నేను కాఫీ తాగడంలేదు Tô- k---- u---- b-- v- n- l---.
   
మీరు టీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Tạ- s-- b-- k---- u--- t--?
నా వద్ద చక్కర లేదు Tô- k---- c- đ----.
నా వద్ద చక్కర లేదు అందుకే నేను టీ తాగడంలేదు Tô- k---- u---- b-- v- t-- k---- c- đ----.
   
మీరు సూప్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Ta- s-- b-- k---- ă- x--?
నేను దాన్ని అడగలేదు Tô- đ- k---- g-- m-- đ-.
నేను దాన్ని అడగలేదు అందుకే నేను సూప్ తాగడంలేదు Tô- k---- ă-- b-- v- t-- đ- k---- g-- m-- đ-.
   
మీరు మాంసం ఎందుకు తినడంలేదు? Tạ- s-- b-- k---- ă- t---?
నేను శాఖాహారిని Tô- l- n---- ă- c---.
నేను శాఖాహారిని కాబట్టి నేను మాంసం తినడంలేదు Tô- k---- ă- t---- b-- v- t-- l- n---- ă- c---.