తెలుగు » వియత్నమీస్   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [Bảy mươi tám]

Tính từ 1

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [Bảy mươi tám]

Tính từ 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTiếng Việt
ఒక ముసలి ఆవిడ Mộ- b- g-à
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ Mộ- n---- p-- n- t- b-- / m-p
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ Mộ- n---- p-- n- t- mò
   
ఒక కొత్త కారు Mộ- c---- x- m-i
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు Mộ- c---- x- n---h
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు Mộ- c---- x- t---- m-i
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు Mộ- c---- v-- m-- x--- n--- b--n
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు Mộ- c---- v-- m-- đỏ
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు Mộ- c---- v-- m-- x--- l- c-y
   
ఒక నల్ల సంచి Mộ- c-- t-- m-- đ-n
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి Mộ- c-- t-- m-- n-u
ఒక తెల్ల సంచి Mộ- c-- t-- m-- t---g
   
మంచి మనుషులు Nh--- n---- t- tế
వినయంగల మనుషులు Nh--- n---- l--- sự
మనోహరమైన మనుషులు Nh--- n---- t-- vị
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు Nh--- đ-- b- đ--- y-u
చిలిపికొయ్య పిల్లలు Nh--- đ-- b- h- đ-n
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు Nh--- đ-- b- n---- n---n