తెలుగు » చైనీస్   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [十三]
13 [Shísān]

工作, 活动(复数)
gōngzuò, huódòng (fùshù)

13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [十三]
13 [Shísān]

工作, 活动(复数)
gōngzuò, huódòng (fùshù)

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు中文
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? 马耳--------?
m- ě- t- s-- z-- s----- g------ d-?
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది 她在------
T- z-- b--------- g------.
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది 她用------
T- y--- j------- g------.
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? 马耳----?
M- ě- t- z-- n---?
సినిమా థియేటర్ వద్ద 在电----
Z-- d----------- l-.
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది 她在----
T- z-- k-- d-------.
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? 彼德-------?
B--- s-- z-- s----- g------ d-?
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు 他上---
T- s---- d----.
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు 他在------
T- z-- d---- x-- y----.
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? 彼得---?
B- d- z-- n---?
కఫే లో 在咖--
Z-- k---- g--n
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు 他在----
t- z-- h- k----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? 他们-----?
T---- x----- q- n----?
గాన కచేరీలో 去听----
Q- t--- y----- h--.
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం 他们------
T---- x----- t--- y-----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? 他们------?
T---- b- x----- q- n----?
డిస్కో కి 去迪-----
Q- d----- w-----.
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు 他们------
T---- b- x----- t-----.