తెలుగు » చైనీస్   ప్రశ్నలు అడగటం 1


62 [అరవై రెండు]

ప్రశ్నలు అడగటం 1

-

+ 62[六十二]62 [liùshí'èr]

+ 提问题1tíwèntí 1

62 [అరవై రెండు]

ప్రశ్నలు అడగటం 1

-

62[六十二]
62 [liùshí'èr]

提问题1
tíwèntí 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు中文
నేర్చుకోవడం 学习
x---í
+
విధ్యార్థులు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారా? 学生- 学- 很- 吗 ?
x---------- x-- d- h----- m-?
+
లేదు, వాళ్ళు కొద్దిగానే నేర్చుకుంటారు 不, 他- 学- 少 。
B-- t---- x-- d- s---.
+
   
అడగటం 问题- 提-
W----- t---n
+
మీరు తరచూ మీ అధ్యాపకుడిని / అధ్యాపకురాలిని ప్రశ్నలు అడగుతుంటారా? 您 经- 向 老- 提- 吗 ?
n-- j-------- x---- l----- t- w-- m-?
+
లేదు, తరచు నేను ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడగను 不, 我 不 经- 问 他 。
B-- w- b- j-------- w-- t-.
+
   
సమాధానం ఇవ్వడం 回答
H---á
+
దయచేసి సమాధానం ఇవ్వండి 请您 回- 。
q--- n-- h----.
+
నేను సమాధానం ఇస్తాను 我 回- 。
W- h----.
+
   
పని చేయడం 工作
G-----ò
+
ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారా? 他 正- 工- 吗 ?
t- z------- g------ m-?
+
అవును ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారు 是啊- 他 正- 工- 。
S-- a- t- z------- g------.
+
   
రావడం
L-i
+
మీరు వస్తున్నారా? 您们 来 吗 ?
n----- l-- m-?
+
అవును మేము తొందర్లోనే వస్తున్నాము 对, 我- 马- 就 来 。
D--- w---- m------ j-- l--.
+
   
ఉండటం 居住
J---ù
+
మీరు బర్లీన్ లో ఉంటారా? 您 住 在 柏- 吗 ?
n-- z-- z-- b---- m-?
+
అవును, నేను బర్లీన్ లో ఉంటాను 是, 我 住 在 柏- 。
S--- w- z-- z-- b----.
+