తెలుగు » చైనీస్   సంబధబోధక సర్వనామములు 1


66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [六十六]
66 [Liùshíliù]

物主代词 1
wù zhǔ dàicí 1

66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [六十六]
66 [Liùshíliù]

物主代词 1
wù zhǔ dàicí 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు中文
నేను-నాది-నా 我 – 我-
w- – w- de
నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు 我找--------
w- z--- b- d-- w- d- y-------.
నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు 我找--------
W- z--- b- d-- w- d- j- p--- l-.
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది 你 – 你-
N- – n- de
మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? 你找--------
n- z------ n- d- y------- m-?
మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? 你找--------
N- z------ n- d- j- p--- l- m-?
   
అతను-అతనిది 他 – 他-
T- – t- de
అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? 你知----------
n- z------ t- d- y----- z-- n- m-?
అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? 你知----------
N- z------ t- d- j- p--- z-- n- m-?
   
ఆమె-ఆమెది 她 – 她-
T- – t- de
ఆమె డబ్బు పోయింది 她的-----
t- d- q--- b-------.
మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది 她的--------
T- d- x-------- y- b-------.
   
మనము-మన 我们 – 我--
W---- – w---- de
మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు 我们---- / 祖-----
w---- d- w------/ z--- s----------.
మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది 我们---- / 祖------
W---- d- w------/ z--- s-- j------- d-.
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది 你们 – 你--
N---- – n---- de
పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? 孩子----------?
h-------- n---- d- b--- z-- n---?
పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? 孩子-----------
H-------- n---- d- m--- z-- n---?