తెలుగు » చైనీస్   ఇష్టపడటం


70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [七十]
70 [Qīshí]

喜欢某事
xǐhuān mǒu shì

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

70 [七十]
70 [Qīshí]

喜欢某事
xǐhuān mǒu shì

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు中文
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? 您想----
n-- x---- c------ m-?
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? 您想----
N-- x---- t----- m-?
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? 您想-----
N-- x---- q- s---- m-?
   
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే 我想---
W- x---- c------.
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? 你想------
N- x---- y-- y- z-- y-- m-?
ఆయనకి బత్తీ కావాలి 他想-----
T- x---- y-- d------.
   
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది 我想------
W- x---- h- d--- e- d-----.
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది 我想------
W- x---- c-- d--- e- d-----.
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది 我想-----
W- x---- x---- y----.
   
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది 我想-------
W- x---- w-- n-- y---- s------.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది 我想-------
W- x---- q-- n-- d--- e- s------.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది 我想----
W- x---- y------ n--.
   
మీకు ఏమి కావాలి? 请问-------
Q------ n-- y------ e- s-----?
మీకు కాఫీ కావాలా? 您要----
N-- y-- k---- m-?
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? 或者-------
H----- n-- g--- x----- h- c--?
   
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము 我们----
W---- x---- h-- j--.
మీకు టాక్సీ కావాలా? 你们-------
N---- y-- d- c---- c-- m-?
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు 他们-----
T---- x---- d- d------.