తెలుగు » చైనీస్   కారణాలు చెప్పడం 2


76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [七十六]
76 [Qīshíliù]

解释,说明某件事情 2
jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [七十六]
76 [Qīshíliù]

解释,说明某件事情 2
jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు中文
మీరు ఎందుకు రాలేదు? 你为-------
n- w------- m----- l-- n-?
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు 我生---
W- s----------.
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు 我没----------
W- m----- l--- y----- w- s----------.
   
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? 她为-------
T- w------- m----- l-- n-?
ఆమె అలిసిపోయింది 她累--
T- l----.
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు 她没---------
T- m----- l--- y----- t- l----.
   
అతను ఎందుకు రాలేదు? 他为-------
T- w------- m----- l-- n-?
అతనికి ఆసక్తి లేదు 他没----
T- m----- x-----.
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు 他没-----------
T- m----- l--- y----- t- m----- x-----.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? 你们--------
N---- w------- m----- l-- n-?
మా కార్ చెడిపోయింది 我们-----
W---- d- j- h-----.
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు 我们-------------
W---- m----- l--- y----- w---- d- j- h-----.
   
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? 为什--------
W------- m-------- l-- n-?.
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు 他们-------
T---- b- h----- c-------.
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు 他们---------------
T---- m----- l--- y----- t---- b- h----- c-------.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? 你为-------
N- w------- m----- l-- n-?
నన్ను రానీయలేదు 我不----
W- b- k--- d-.
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు 我没----------
W- m-- l--- y----- w- b- k------.