తెలుగు » చైనీస్   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [七十八]
78 [Qīshíbā]

形容词 1
xíngróngcí 1

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [七十八]
78 [Qīshíbā]

形容词 1
xíngróngcí 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు中文
ఒక ముసలి ఆవిడ 一位---
y- w-- l-- n---n
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ 一位---
y- w-- p--- n---n
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ 一位-----
y- w-- h---- d- n---ì
   
ఒక కొత్త కారు 一辆---
y- l---- x-- q---ē
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు 一辆------
y- l---- p-- d- k--- d- q---ē
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు 一辆-----
y- l---- s----- d- q---ē
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు 一件-----
y- j--- l-- s- d- y--ú
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు 一件-----
y- j--- h----- d- y--ú
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు 一件-----
y- j--- l--- d- y--ú
   
ఒక నల్ల సంచి 一个------
y--- h---- d- s----- b-o
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి 一个------
y--- z----- d- s----- b-o
ఒక తెల్ల సంచి 一个------
y--- b---- d- s----- b-o
   
మంచి మనుషులు 友好--
y----- d- r-n
వినయంగల మనుషులు 有礼---
y-- l---- d- r-n
మనోహరమైన మనుషులు 有趣--
y---- d- r-n
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు 可爱----
k---- d- h------n
చిలిపికొయ్య పిల్లలు 顽皮----
w---- d- h------n
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు 听话----
t------ d- h------n