తెలుగు » చైనీస్   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [八]
8 [bā]

时刻(复数)
shíkè (fùshù)

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [八]
8 [bā]

时刻(复数)
shíkè (fùshù)

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు中文
మన్నించండి! 对不--
d------!
సమయం ఎంత అయ్యింది? 请问- 现----?
Q------- x------ j- d-----?
ధన్యవాదం 非常---
F------- g-----!
   
ఒంటిగంట అయ్యింది 现在---
X------ y-----.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది 现在---
X------ è- d---.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది 现在---
X------ s-- d---.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది 现在---
X------ s- d---.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది 现在---
X------ w- d---.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది 现在---
X------ l-- d---.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది 现在---
X------ q- d---.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది 现在---
X------ b- d---.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది 现在---
X------ j-- d---.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది 现在---
X------ s-- d---.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది 现在----
X------ s--------.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది 现在----
X------ s----- d---.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి 一分------
Y- f------- y-- l----- m---.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి 一个--------
Y--- x------ y-- l----- f-------.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి 一天--------
Y----- y-- è------ g- x------.