తెలుగు » చైనీస్   విశేషణాలు 3


80 [ఎనభై]

విశేషణాలు 3

-

80 [八十]
80 [Bāshí]

形容词 3
xíngróngcí 3

80 [ఎనభై]

విశేషణాలు 3

-

80 [八十]
80 [Bāshí]

形容词 3
xíngróngcí 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు中文
ఆమె వద్ద ఒక కుక్క ఉంది 她有-- / 只--
t- y-- y-----/ z-- g--.
ఆ కుక్క పెద్దది 这条 / 只----
Z-- t---/ z-- g-- h-- d-.
ఆమె వద్ద ఒక పెద్ద కుక్క ఉంది 她有-- / 只---
T- y-- y-----/ z-- d- g--.
   
ఆమెకి ఒక ఇల్లు ఉంది 她有-----
T- y-- y- d--- f-----.
ఆ ఇల్లు చిన్నది 这栋-----
Z-- d--- f----- h-- x---.
ఆమెకి ఒక చిన్న ఇల్లు ఉంది 她有------
T- y-- y- d--- x--- f-----.
   
ఆయన ఒక హోటెల్ లో ఉంటున్నారు 他住-----
T- z-- z-- b------ l-.
ఆ హోటెల్ చవకది 这个------
Z---- b------ h-- p-----.
ఆయన ఒక చవక హోటెల్ లో ఉంటున్నారు 他住----------
T- z-- z-- y--- p----- d- b------ l-.
   
ఆయనకి ఒక కారు ఉంది 他有-----
T- y-- y- l---- q----.
ఆ కరు ఖరీదైనది 这辆-----
Z-- l---- q---- h-- g--.
ఆయనకి ఒక ఖరీదైన కారు ఉంది 他有--------
T- y-- y- l---- h-- g-- d- q----.
   
ఆయన ఒక నవల చదువుతున్నారు 他在--------
T- z---- y- b- c-------- x-------.
ఆ నవల విసుగ్గా ఉంది 这部--------
Z-- b- c-------- x------- h-- w-----.
ఆయన విసుగ్గా ఉన్న ఒక నవల చదువుతున్నారు 他在------------
T- z---- y- b- h-- w----- d- c-------- x-------.
   
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది 她在------
T- z-- k-- y- b- d-------.
ఆ సినిమా ఉత్సాహకరంగా ఉంది 这部------
Z-- b- d------- h-- y----.
ఆమె ఉత్సాహకరమైన ఒక సినిమా చూస్తోంది 她在--------- 。
T- z-- k-- y- b- h-- y---- d- d-------.