ภาษาไทย » อัมฮาริค   เดือน


11 [สิบเอ็ด]

เดือน

-

11 [አስራ አንድ]
11 [āsira ānidi]

ወሮች
werochi

11 [สิบเอ็ด]

เดือน

-

11 [አስራ አንድ]
11 [āsira ānidi]

ወሮች
werochi

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยአማርኛ
มกราคม ጥር
t---i
กุมภาพันธ์ የካ--
y------i
มีนาคม መጋ--
m------i
   
เมษายน ሚያ--
m------a
พฤษภาคม ግን--
g------i
มิถุนายน ሰኔ
s--ē
   
มีอยู่หกเดือน እነ-- ስ--- ወ-- ና---
i------ s------- w------ n------።
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ጥር ፤ የ--- ፤ መ---
t---- ፤ y------- ፤ m------i
เมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน ሚያ-- ፤ ግ--- ፤ ሰ-
m------- ፤ g------- ፤ s--ē
   
กรกฎาคม ሐም-
h-----ē
สิงหาคม ነሐ-
n-----ē
กันยายน መስ---
m--------i
   
ตุลาคม ጥቅ--
t--------i
พฤศจิกายน ህዳ-
h----i
ธันวาคม ታህ--
t------i
   
และยังมีอีกหกเดือนด้วย እነ--- ስ--- ወ-- ና---
i-------- s------- w------ n------።
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ሐም- ፤ ነ-- ፤ መ----
h------ ፤ n------ ፤ m--------i
ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม ጥቅ--- ህ-- ፤ ታ---
t---------- h----- ፤ t------i