ภาษาไทย » อัมฮาริค   อ่านและเขียน


6 [หก]

อ่านและเขียน

-

+ 6 [ስድስት]6 [sidisiti]

+ ማንበብ እና መጻፍmanibebi ina mets’afi

6 [หก]

อ่านและเขียน

-

6 [ስድስት]
6 [sidisiti]

ማንበብ እና መጻፍ
manibebi ina mets’afi

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยአማርኛ
ผม / ดิฉัน อ่าน እኔ አ-----
i-- ā--------።
+
ผม / ดิฉัน อ่านตัวอักษร እኔ ፊ-- አ-----
i-- f----- ā--------።
+
ผม / ดิฉัน อ่านคำศัพท์ እኔ ቃ- አ-----
i-- k---- ā--------።
+
   
ผม / ดิฉัน อ่านประโยค እኔ አ--- ነ-- አ-----
i-- ā------ n----- ā--------።
+
ผม / ดิฉัน อ่านจดหมาย እኔ ደ--- አ-----
i-- d------- ā--------።
+
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือ እኔ መ--- አ-----
i-- m---------- ā--------።
+
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ อ่าน እኔ አ-----
i-- ā--------።
+
คุณอ่าน አን-/አ-- ታ----/ ታ------
ā----/ā----- t---------/ t------------።
+
เขาอ่าน እሱ ያ----
i-- y-------።
+
   
ผม♂เขียน / ดิฉัน♀เขียน እኔ እ-----
i-- i----------።
+
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนตัวอักษร እኔ ፊ-- እ-----
i-- f----- i----------።
+
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนคำศัพท์ እኔ ቃ- እ-----
i-- k---- i----------።
+
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนประโยค እኔ አ--- ነ-- እ-----
i-- ā------ n----- i----------።
+
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนจดหมาย እኔ ደ--- እ-----
i-- d------- i----------።
+
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนหนังสือ እኔ መ--- እ-----
i-- m---------- i----------።
+
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียน እኔ እ-----
i-- i----------።
+
คุณ เขียน አን-/አ-- ት----/ት------
ā----/ā----- t-----------/t--------------።
+
เขาเขียน እሱ ይ----
i-- y---------።
+