ภาษาไทย » อัมฮาริค   ตัวเลข


7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [ሰባት]
7 [sebati]

ቁጥሮች
k’ut’irochi

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [ሰባት]
7 [sebati]

ቁጥሮች
k’ut’irochi

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยአማርኛ
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: እኔ እ------
i-- i------------፦
หนึ่ง สอง สาม አን-- ሁ-- ፤---
ā----- h----- ፤-----i
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม እስ- ሶ-- ቆ----
i---- s----- k---------።
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: እኔ ተ--- እ------
i-- t--------- i------------፦
สี่ ห้า หก አራ- ፤ አ--- ፤ ስ---
ā---- ፤ ā------ ፤ s------i
เจ็ด แปด เก้า ሰባ- ፤ ስ--- ፤ ዘ--
s----- ፤ s------- ፤ z------i
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ እኔ እ------
i-- i------------።
คุณ นับ አን-/ቺ ት-----/ሪ----
ā----/c-- t-------------/r--------።
เขานับ እሱ ይ-----
i-- y-----------።
   
หนึ่ง ที่หนึ่ง አን- – አ---
ā---- – ā------a
สอง ที่สอง ሁለ- – ሁ---
h----- – h-------a
สาม ที่สาม ሶስ- – ሶ---
s----- – s-------a
   
สี่ ที่สี่ አራ- – አ---
ā---- – ā------a
ห้า ที่ห้า አም-- – አ----
ā------ – ā--------a
หก ที่หก ስድ-- – ስ----
s------- – s---------a
   
เจ็ด ที่เจ็ด ስባ- – ስ---
s----- – s-------a
แปด ที่แปด ስም-- – ስ----
s------- – s---------a
เก้า ที่เก้า ዘጠ- – ዘ---
z------- – z--------a