ภาษาไทย » ภาษาอาหรับ   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

‫61 [واحد وستون]‬
‫61 [wahd wstwn]‬

‫الأعداد الترتيبية‬
‫al'aedad altrtybyt‬

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

‫61 [واحد وستون]‬
‫61 [wahd wstwn]‬

‫الأعداد الترتيبية‬
‫al'aedad altrtybyt‬

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยالعربية
เดือนแรกคือเดือนมกราคม ‫ا---- ا---- ه- ك---- ا-----.‬
‫--------- a------- h- k---- a--------‬
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ ‫ا---- ا----- ه- ش---.‬
‫--------- a-------- h- s----‬
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม ‫ا---- ا----- ه- آ---.‬
‫--------- a---------- h- a----‬
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน ‫ا----- ا----- ه- ن----.‬
‫-------- a------- h- n----‬
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม ‫ا---- ا----- ه- أ---.‬
‫---------- a------- h- '-----‬
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน ‫ا---- ا----- ه- ح-----.‬
‫---------- a------- h- h-------‬
   
หกเดือนคือครึ่งปี ‫ا----- ا---- ع---- ع- ن-- س--.‬
‫--------- a---- e------ e-- n-- s------‬
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ‫ك---- ا------ ش---- آ-----
‫----- a--------- s------- a-----‬
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน ‫ن----- أ---- ح-----.‬
‫------ '------ h-------‬
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม ‫ا---- ا----- ه- ت---.‬
‫--------- a------- h- t-----‬
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม ‫ا---- ا----- ه- آ-.‬
‫---------- a--------- h- a--‬
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน ‫ا---- ا----- ه- أ----.‬
‫--------- a------- h- '-----‬
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม ‫ا---- ا----- ه- ت---- ا----.‬
‫---------- a------- h- t------ a-----‬
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน ‫ا---- ا----- ع-- ه- ت---- ا-----.‬
‫--------- a----- e--- h- t------ a--------‬
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม ‫ا---- ا----- ع-- ه- ك---- ا----.‬
‫---------- a------ e--- h- k---- a----‬
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี ‫ا----- ع-- ش---- ه- ع---- ع- س--.‬
‫------- e--- s------ h- e------ e-- s-----‬
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ‫ت---- آ-- أ------
‫----- a--- '------‬
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม ‫ت---- ا----- ت---- ا------ ك---- ا----.‬
‫------ a----- t------ a--------- k---- a----‬