ภาษาไทย » ภาษาบอซเนีย   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

+ 61 [šezdeset i jedan]

+ Redni brojevi

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [šezdeset i jedan]

Redni brojevi

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยbosanski
เดือนแรกคือเดือนมกราคม Pr-- m----- j- j-----. +
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Dr--- m----- j- f------. +
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม Tr--- m----- j- m---. +
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Če----- m----- j- a----. +
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Pe-- m----- j- m--. +
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน Še--- m----- j- j---. +
   
หกเดือนคือครึ่งปี Še-- m------ j- p--- g-----. +
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม Ja----- f------- m---, +
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน ap---- m-- i j---. +
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม Se--- m----- j- j---. +
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม Os-- m----- j- a-----. +
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน De---- m----- j- s--------. +
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม De---- m----- j- o------. +
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Je-------- m----- j- n-------. +
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม Dv------- m----- j- d-------. +
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Dv------ m------ j- j---- g-----. +
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Ju--- a------ s--------, +
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม ok------ n------- i d-------. +