ภาษาไทย » ภาษาบอซเนีย   อดีตกาล 3


83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

-

83 [osamdeset i tri]

Prošlost 3

83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

-

83 [osamdeset i tri]

Prošlost 3

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยbosanski
โทรศัพท์ te---------i
ผม / ดิฉัน โทรศัพท์แล้ว Ja s-- t---------- / t-----------.
ผม / ดิฉัน ได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Ja s-- c----- v------ t---------- / t-----------.
   
ถาม pi---i
ผม / ดิฉัน ถามแล้ว Ja s-- p---- / p-----.
ผม / ดิฉัน ได้ถามเสมอ Ja s-- u----- p---- / p-----.
   
เล่า is------i
ผม / ดิฉัน เล่าแล้ว Ja s-- i------- / i--------.
ผม / ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Ja s-- i------- / i-------- c----- p----.
   
เรียน uč--i
ผม / ดิฉัน เรียนแล้ว Ja s-- u--- / u----.
ผม / ดิฉัน เรียนตลอดทั้งค่ำเลย Ja s-- u--- / u---- c----- v---.
   
ทำงาน ra---i
ผม / ดิฉัน ทำงานแล้ว Ja s-- r---- / r-----.
ผม / ดิฉัน ทำงานทั้งวันเลย Ja s-- r---- / r----- c----- d--.
   
รับประทาน / ทาน je--i
ผม / ดิฉัน ทานแล้ว Ja s-- j-- / j---.
ผม / ดิฉัน ทานอาหารทั้งหมดแล้ว Ja s-- p---- / p----- s-- h----.