ภาษาไทย » ภาษาเช็คช์   อดีตกาล 4


84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

+ 84 [osmdesát čtyři]

+ Minulý čas 4

84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [osmdesát čtyři]

Minulý čas 4

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยčeština
อ่าน čí-t +
ผม / ดิฉัน อ่านแล้ว Če-- j---. +
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Př----- j--- c--- r----. +
   
เข้าใจ ro----t +
ผม / ดิฉัน เข้าใจแล้ว Ro----- j---. +
ผม / ดิฉัน เข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Ro----- j--- c----- t----. +
   
ตอบ od------t +
ผม / ดิฉัน ตอบแล้ว Od------- j---. +
ผม / ดิฉัน ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Od------- j--- n- v------ o-----. +
   
ผม / ดิฉัน ทราบแล้ว – ผม / ดิฉัน ได้ทราบแล้ว Ví- t- – v---- j--- t-. +
ผม / ดิฉัน เขียน... – ผม / ดิฉัน ได้เขียน...แล้ว Pí-- t- – n----- j--- t-. +
ผม / ดิฉันได้ยิน... – ผม / ดิฉัน เคยได้ยิน...แล้ว Sl---- t- – s----- j--- t-. +
   
ผม / ดิฉัน กำลังไปรับ... – ผม / ดิฉันได้ไปรับ...แล้ว Do---- t- – d----- j--- t-. +
ผม / ดิฉัน กำลังนำ...มา – ผม / ดิฉัน ได้นำ...มาแล้ว Př----- t- – p------ j--- t-. +
ผม / ดิฉัน ซื้อ... – ผม / ดิฉันได้ซื้อ...แล้ว Ko---- t- – k----- j--- t-. +
   
ผม / ดิฉัน คาดไว้ว่า... – ผม / ดิฉัน ได้คาดไว้แล้วว่า... Oč------ t- – o------- j--- t-. +
ผม / ดิฉัน อธิบาย... – ผม / ดิฉันได้อธิบาย...แล้ว Vy-------- t- – v-------- j--- t-. +
ผม / ดิฉัน รู้... – ผม / ดิฉัน รู้...แล้ว Zn-- t- – z--- j--- t-. +