ภาษาไทย » ภาษาอังกฤษ UK   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

+ 61 [sixty-one]

+ Ordinal numbers

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยEnglish UK
เดือนแรกคือเดือนมกราคม Th- f---- m---- i- J------. +
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Th- s----- m---- i- F-------. +
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม Th- t---- m---- i- M----. +
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Th- f----- m---- i- A----. +
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Th- f---- m---- i- M--. +
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน Th- s---- m---- i- J---. +
   
หกเดือนคือครึ่งปี Si- m----- m--- h--- a y---. +
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม Ja------ F-------- M----, +
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน Ap---- M-- a-- J---. +
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม Th- s------ m---- i- J---. +
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม Th- e----- m---- i- A-----. +
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Th- n---- m---- i- S--------. +
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Th- t---- m---- i- O------. +
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Th- e------- m---- i- N-------. +
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม Th- t------ m---- i- D-------. +
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Tw---- m----- m--- a y---. +
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Ju--- A------ S--------, +
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม Oc------ N------- a-- D-------. +