ภาษาไทย » ภาษาอังกฤษ UK   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [sixty-one]

Ordinal numbers

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [sixty-one]

Ordinal numbers

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยEnglish UK
เดือนแรกคือเดือนมกราคม Th- f---- m---- i- J------.
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Th- s----- m---- i- F-------.
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม Th- t---- m---- i- M----.
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Th- f----- m---- i- A----.
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Th- f---- m---- i- M--.
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน Th- s---- m---- i- J---.
   
หกเดือนคือครึ่งปี Si- m----- m--- h--- a y---.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม Ja------ F-------- M----,
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน Ap---- M-- a-- J---.
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม Th- s------ m---- i- J---.
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม Th- e----- m---- i- A-----.
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Th- n---- m---- i- S--------.
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Th- t---- m---- i- O------.
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Th- e------- m---- i- N-------.
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม Th- t------ m---- i- D-------.
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Tw---- m----- m--- a y---.
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Ju--- A------ S--------,
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม Oc------ N------- a-- D-------.