ภาษาไทย » ภาษาอังกฤษ UK   ตัวเลข


7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [seven]

Numbers

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [seven]

Numbers

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยEnglish UK
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: I c----:
หนึ่ง สอง สาม on-- t--- t---e
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม I c---- t- t----.
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: I c---- f------:
สี่ ห้า หก fo--- f---- s--,
เจ็ด แปด เก้า se---- e----- n--e
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ I c----.
คุณ นับ Yo- c----.
เขานับ He c-----.
   
หนึ่ง ที่หนึ่ง On-. T-- f----.
สอง ที่สอง Tw-. T-- s-----.
สาม ที่สาม Th---. T-- t----.
   
สี่ ที่สี่ Fo--. T-- f-----.
ห้า ที่ห้า Fi--. T-- f----.
หก ที่หก Si-. T-- s----.
   
เจ็ด ที่เจ็ด Se---. T-- s------.
แปด ที่แปด Ei---. T-- e-----.
เก้า ที่เก้า Ni--. T-- n----.