ภาษาไทย » ภาษาสเปน   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

+ 61 [sesenta y uno]

+ Números ordinales

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [sesenta y uno]

Números ordinales

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยespañol
เดือนแรกคือเดือนมกราคม El p----- m-- e- e----. +
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ El s------ m-- e- f------. +
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม El t----- m-- e- m----. +
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน El c----- m-- e- a----. +
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม El q----- m-- e- m---. +
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน El s---- m-- e- j----. +
   
หกเดือนคือครึ่งปี Se-- m---- s-- m---- a--. +
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม En---- f------- m----, +
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน ab---- m--- y j----. +
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม El s------ m-- e- j----. +
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม El o----- m-- e- a-----. +
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน El n----- m-- e- s---------. +
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม El d----- m-- e- o------. +
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน El u------- m-- e- n--------. +
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม El d-------- m-- e- d--------. +
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Do-- m---- s-- u- a--. +
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Ju---- a------ s---------, +
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม oc------ n-------- y d--------. +