ภาษาไทย » ภาษาสเปน   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [sesenta y uno]

Números ordinales

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [sesenta y uno]

Números ordinales

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยespañol
เดือนแรกคือเดือนมกราคม El p----- m-- e- e----.
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ El s------ m-- e- f------.
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม El t----- m-- e- m----.
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน El c----- m-- e- a----.
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม El q----- m-- e- m---.
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน El s---- m-- e- j----.
   
หกเดือนคือครึ่งปี Se-- m---- s-- m---- a--.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม En---- f------- m----,
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน ab---- m--- y j----.
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม El s------ m-- e- j----.
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม El o----- m-- e- a-----.
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน El n----- m-- e- s---------.
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม El d----- m-- e- o------.
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน El u------- m-- e- n--------.
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม El d-------- m-- e- d--------.
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Do-- m---- s-- u- a--.
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Ju---- a------ s---------,
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม oc------ n-------- y d--------.