ภาษาไทย » ภาษาเอสโทเนีย   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [kuuskümmend üks]

Järgarvud

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [kuuskümmend üks]

Järgarvud

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยeesti
เดือนแรกคือเดือนมกราคม Es----- k-- o- j------.
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Te--- k-- o- v-------.
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม Ko---- k-- o- m----.
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Ne---- k-- o- a-----.
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Vi--- k-- o- m--.
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน Ku--- k-- o- j----.
   
หกเดือนคือครึ่งปี Ku-- k--- o- p--- a-----.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม Ja------ v-------- m----,
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน ap----- m-- j- j----.
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม Se------ k-- o- j----.
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม Ka------ k-- o- a-----.
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Üh----- k-- o- s--------.
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Kü---- k-- o- o-------.
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Üh------------ k-- o- n-------.
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม Ka------------- k-- o- d--------.
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Ka------- k--- o- a----.
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Ju---- a------ s--------,
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม ok------- n------- j- d--------.