ภาษาไทย » ภาษาฝรั่งเศส   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [soixante et un]

Les nombres ordinaux

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [soixante et un]

Les nombres ordinaux

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยfrançais
เดือนแรกคือเดือนมกราคม Le p------ m--- e-- j------.
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Le d------- m--- e-- f------.
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม Le t-------- m--- e-- m---.
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Le q-------- m--- e-- a----.
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Le c-------- m--- e-- m--.
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน Le s------ m--- e-- j---.
   
หกเดือนคือครึ่งปี Il y a s-- m--- d--- u-- d---------.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม Ja------ f------- m---,
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน av---- m--- j---.
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม Le s------- m--- e-- j------.
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม Le h------- m--- e-- a---.
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Le n------- m--- e-- s--------.
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Le d------ m--- e-- o------.
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Le o------ m--- e-- n-------.
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม Le d------- m--- e-- d-------.
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Il y a d---- m--- d--- u-- a----.
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Ju------ a---- s--------,
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม oc------ n------- e- d-------.