ภาษาไทย » ภาษาฮังการี   ลำดับเลข


61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [hatvanegy]

Sorszámok

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

-

61 [hatvanegy]

Sorszámok

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยmagyar
เดือนแรกคือเดือนมกราคม Az e--- h---- a j-----.
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ A m------ h---- a f------.
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม A h------- h---- a m------.
   
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน A n------- h---- a- á------.
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Az ö----- h---- a m----.
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน A h------ h---- a j-----.
   
หกเดือนคือครึ่งปี Ha- h---- a- e-- f----.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม Ja----- f------- m------,
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน áp------ m---- é- j-----.
   
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม A h------ h---- a j-----.
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม A n-------- h---- a- a--------.
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน A k--------- h---- a s---------.
   
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม A t------ h---- a- o------.
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน A t----------- h---- a n-------.
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม A t------------ h---- a d-------.
   
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Ti------ h---- a- e-- é-.
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Jú----- a--------- s---------,
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม ok------ n------- é- d-------.